Close

אירועים פרטיים בקפה מכאלה

אירועים פרטיים בקפה מכאלה מנוהלים באופן מקצועי
ומאפשרים לבעלי האירוע להיות בטוחים כי האירוע
שלהם מטופל בדרך הטובה ביותר

ניתן לקבל תפריט מוזמן מראש או להזמין מהתפריט מהמנות
הקיימות.

כמו גן אנו ממליצים על אירועים הערוכים כבופה דהיינו
השולחן מלא ממגוון מנות אשר רצות לאורך כל הערב ובסוף קינוחים
ושתיה חמה.

לפרטים ניתן ליצור קשר 035711565